วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 15:35:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ม.ค. 2564  
เลขที่หนังสือ
สธ.0206.07.1/ว.235
เรื่อง เเนวทางการเงินบัญชีตามข้อเสนอข้อเสนอเเนะของสำนักงานตรวขเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบ (ผอ.รพ.สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U