วันที่บันทึก 1 ก.พ. 2564 15:41:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 ม.ค. 2564  
เลขที่หนังสือ
สธ 0206.07.1/ว.318
เรื่อง การใช้บัญชีเเยกประเภทรายการเงินฝากคลังระหว่างหน่วยเบิกจ่ายกับหน่วยงานย่อย (ผอ.รพ./สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U