วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 13:28:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.004/ว 306
เรื่อง ข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย
ข้อความรายละเอียด สสจ.มส.ขอส่งข้อแนะนำการทำความสะอาดหน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U