วันที่บันทึก 4 ก.พ. 2564 14:59:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
สธ 00208.09/ว502
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การเบิกจ่ายเพิ่มพิเสษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U