วันที่บันทึก 9 ก.พ. 2564 14:34:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/ว 428
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานต้อนรับทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U