วันที่บันทึก 15 ก.พ. 2564 17:24:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/507/508
เรื่อง แจ้งกำหนดการออกดูผลงานแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก (รพ.ศรีสังวาลย์/รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U