วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 08:56:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.001/ว.407
เรื่อง ขอเเจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U