วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 10:24:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
สอ.สสจ/186
เรื่อง [ด่วน] ประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รพ.ปางมะผ้า,ขุนยวม/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U