วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 10:25:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
สอ.สสจ.มส/187
เรื่อง [ด่วน] แจ้งการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (สสอ.เมือง,สสอ.ปาย,รพ.ปาย,รพ.ปางมะผ้า,รพ.ขุนยวม,รพ.แม่ลาน้อย,สสอ.แม่สะเรียง,รพ.แม่สะเรียง,สสอ.สบเมย
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U