วันที่บันทึก 16 ก.พ. 2564 14:52:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.010/ว414
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 (รพ./สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U