วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 11:14:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส0032.006/598
เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U