วันที่บันทึก 24 ก.พ. 2564 11:34:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
พิเศษ1
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U