วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:11:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.010/ว 488
เรื่อง ขอส่งสำเนานังสือ (ผอ.รพ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U