วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:14:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.010/ว487
เรื่อง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง /ผอ.รพ.เเม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U