วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:16:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.006/ว486
เรื่อง ขอส่งเเนวทางการรับ - ส่ง บุคลากรทางการเเพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรทอปฏิบัติการระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการเเพทย์สถานการณ์โรคโควิจ - 19 (ผอ.รพ/สสอ.ทุกเเห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U