วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 09:22:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส.0032.012/ว.484
เรื่อง เลือนการออกปฏิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เดือน มีนาคม 2564 (ผอ.รพ.เเม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U