วันที่บันทึก 25 ก.พ. 2564 10:44:00
 
จาก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 25 ก.พ. 2564  
เลขที่หนังสือ
มส 0032.013/041
เรื่อง การอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง(Intermediate care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย(รพ.ศว)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U